prostý

Odznak stylu

Styl překryvu

Styl mřížky

Kruhový styl

Být kreativní! Směs a nastavení shody